PADI Advanced Open Water Diver

dykkerkurs og utdanning

PADI Advanced Open Water Diver er det neste trinnet etter PADI Open Water på utdanningsstigen til PADI.  Dette kurset kan du gjerne ta rett etter Open Water Diver kurs, slik at du hurtig og trygt utvider dine kunnskaper og ferdigheter.

Navnet Advanced betyr ikke at kurset er fryktelig avansert, men ordet er brukt med meningen videregående.

 

Gjennomføring

Vi starter nytt advanced kurs hver annen uke. Kurset går over en ettermiddag og to fulle dager. Se kalenderen ovenfor for tider.

For å delta må du være minst 12 år. (Frem til fylte 15 år sertifiseres du som junior Advanced Diver og har en en dybderestriksjon på 21 meter.) Du må også være sertifisert PADI Open Water Diver eller ha grunnkursutdanning fra en annen organisasjon.

For å kunne gjennomføre dykkerkurs i Norge må du ha legesjekk, men dette kravet gjelder kun for grunnkurset. Du må likevel fylle ut dette legeskjemaet og om du må svare ja på noe på skjemaet og du ikke kan forevise legesjekk for dykking som er nyere enn 12 mnd, må du ta legesjekken. Kravet om legesjekk gjelder også om du har hatt alvorlige endringer i helsetilstand siden siste legesjekk for dykking, uavhengig av tidsforløp.

Om du aldri har dykket i tørrdrakt, anbefaler vi at du tar et tørrdraktskurs i forkant om du ønsker å ta det i den noe kjøligere perioden av året. Vi kan sette dette kurset opp for deg individuelt, eller du kan delta på et av våre oppsatte kurs.  (De fleste som velger å ta tørrdraktsopplæringen kun som et emnedykk i forbindelse med Advanced oppdager at de bruker mesteparten av de andre dykkene på kurset til å få kontroll over drakt og oppdrift, og lærer derfor lite annet. Så ta det som et godt råd). Om du tar kurset når temperaturen i vannet er fin, er det ikke noe problem å ta kurset i våtdrakt om du ønsker det.

 

Hva lærer du på kurset?

Et Advanced kurs er satt sammen av 5 Adventure dives. Et Adventure dive er et dykk der vi både teoretisk og praktisk går gjennom forskjellige typer dykk. 2 dykk er obligatoriske å gjennomføre etter PADIs instruks. Disse er Dyp-dykket (maks 30 m) og Navigasjonsdykket.

De tre andre dykkene blir dere og instruktøren deres enige om når dere kommer på teorien.

Advanced kurset har en litt annen tilnærming til det teoretiske enn grunnkurset. I forkant av kurset henter du bokpakken hos oss, ser video og leser dyp- og navigasjonskapittelet i boka, løser oppgavene og leser litt på de andre emnene du kunne tenke deg.

På første kursdagen går du sammen med instruktøren og de andre medelevene gjennom hvilke dykk dere ønsker å ta, teorien på disse og planlegger dykkene grundig, gjør alle nødvendige forberedelser i fellesskap og dykker sammen etter planen. Det er også lagt inn en rekke praktiske oppgaver under dykkene.

Du blir sertifisert til å dykke til 30 meter etter dette kurset. Er du under 15 blir du serifisert til 21meter frem til dagen du fyller 15 år.

 

Hva må du ha med?

Ta med deg bokpakken, varmt tøy til å ha under drakten og resten av det du har av dykkeutstyr.

Du  ha eget ABC-utstyr, lykt og linerull på dette kurset da.(Kan kjøpes i butikken under kurset med kursrabatt på 10%). Dette er ikke utstyr det er mulighet for å låne.

Resten av dykkeutstyr er inkludert i kursprisen, men dette er også en god anledning til å tilpasse det du har av eget utstyr og eventuelt skaffe deg det du ennå ikke har. Og ta med en matpakke, det blir fort lange dager.

 

Hva skjer etter kurset?

Etter kurset er det jo på tide å dykke litt og teste ut mye av det nye du nettopp har lært. Du har også mulighet til å ta en rekke forskjellige Specialties, noe du kan lese mer om HER, eller gå videre på Rescue kurset for å lære mer om både selvredning og redning av buddy om noe skulle skje mens dere er ute. Om rescue kurset er noe du allerede vet du har lyst til å ta, sjekk ut kombipakken vår for Advanced og Rescue HER

Hver uke har vi også søndagsdykk rundt om i fjorden for alle som vil være med. Vi stiller da med dykkeleder som passer på fra land. Arrangementet er helt gratis, det eneste som evt. koster er leie av utstyr. Dette kan du lese mer om HER!
Om du tok kurset alene eller buddyen din ikke kan være med, så frykt ikke. De fleste møter på søndagsdykk alene og vi finner da buddy til deg når vi kommer ut på dykkestedet.

 

kurs_kjøpeknapp