Advanced Recreational Trimix

Har du lyst å lære å dykke med trimix? Ta ett IANTD intro-kurs i teknisk dykking ved bruk av trimix og dekompresjon. Maks dybde 48 meter med normoxic trimix (21/35) som bunngass og 1 decogass (50%O2). hvor maks deco tid er 15 minutter.

Du vil få en innføring i prosedyrer og teknikker som brukes i teknisk dykking.
Planlegging av narkotisk dybde, oksygeneksponering, decompresjonsrutiner mm.

Det er et krevende kurs og man skal komme opp på et høyt ferdighetsnivå for å bli sertifisert.
Du skal ha god oppdriftskontroll og beherske grunnleggende dykketeknikker før du begynner på kurset. Kurset inneholder mye teori, men også stort fokus på praktiske ferdigheter.

 

Gjennomføring:

  • For å delta må du være 15 år, ha minimum 30 loggede dykk, være sertifisert dyp-dykker (eller ha tilstrekkelig erfaring fra dykk dypere enn 30m). (Ta kontakt med oss hvis du er i tvil om du er kvalifisert)
  • Du må også vare Nitrox sertifisert
  • For å kunne gjennomføre dykkerkurs i Norge må du ha legesjekk, men dette kravet gjelder kun for grunnkurset. Du må likevel fylle ut dette legeskjemaet og om du må svare ja på noe på skjemaet og du ikke kan forevise legesjekk for dykking som er nyere enn 12 mnd, må du ta legesjekk. Kravet om legesjekk gjelder også om du har har alvorlige endringer i helsetilstand siden sist legesjekk for dykking, uavhengig av tidsforløp.
  • Om du aldri har dykket i tørrdrakt, må du ta et tørrdraktskurs i forkant . 

 

Teori & Dykking
Kurset tar deg gjennom den teoretiske og praktiske gjennomføringen av dykk ned til 48 meter.

I kurset så setter vi av 2 kvelder til teori & gjennomgang. Her lærer du dykkeplanlegging, grunnleggende dekompresjonsteori, gasslogistikk, nødprossedyrer og de nødvendige ferdighetene for dypere dykking.

Ute i sjøen så setter vi av 2 dager til treningsdykk. Minimum 4 dykk.
Her lærer du oppdrift, gassbytte, krandrill (nedstignings-prosedyrer), tom-for-gass, grunnleggende ferdigheter, svømmeteknikk, oppstigninger, bruk av SMB (deco-bøye) og mye, mye mer.

I dette kurset stilles det høye krav til mestring av de forskjellige ferdighetene og stress-nivået dit skal vi også klare utfordre litt.

Opplevelses-dykk
Etter all trening så skal vi selvfølgelig ha ett ordentlig dykk uten øvelser og tull fra instruktøren.
Dette dykket gjennomføres til maks 48m med en maks dekompressjon på 15min.

 

Hva må du ha med?

  • Du MÅ ha eget utstyr til dette kurset.
  • Du må ha dobbelsett, gjerne 2×12 232BAR. 
    Ventilsettet skal settes opp med en lang-slange, 210cm på høyre post og back-up pusteventil  venstre post skal settes opp i “bungy” med slange-lengde på ca: 56cm.
  • Du må ha en egen stage-flaske, helst en aluminiums-flaske i 11 liter eller 5,6 liter med ett stage-ventilsett.
  • Du må ha en back-up maske, hoved-lykt & back-up lykt, 2 kniver/skjæreverktøy, 2 computere (tid/dybdemålere), SMB (overflate-bøye), skriveplate eller wet-notes, PC & program til dekompressjon f.eks “V-Planner” (ordnes på kurset)

Og vi anbefaler att du har ett drakt-gass kit sånn at du unngår kulden av å bruke trimix i drakta.

 

Pris

Kr 7290,- inkludert alle kursmaterialer og sertifisering gjennom IANTD.
Utgifter til gass kommer i tillegg

 

Hva skjer etter kurset?

Etter kurset er det på tide å ta i bruk dine nye ferdigheter. Det er et stort og kult miljø rundt teknisk dykking i Oslo og på Oslofjorden Dykkesenter er vi jevnlig ute å dykker med dyp miks. Så bruk deg av dette og bli med ut på dykk!

Ta neste trinn til IANTD – Normoxic Trimix å dykk til 60 meter med 2 stager.

Bruk ferdighetene dine i grotte eller gruve å dykk med tak over hodet.

kurs_kjøpeknapp